بنا بر گزارش ستاد خبری "آرتساخ"، از ساعت 7 صبح امروز، دوشنبه 18 سپتامبر / 27 شهریور ماه، کریدور لاچین و جاده آغدام به استپاناکرت (پایتخت جمهوری #آرتساخ (قره باغ کوهستانی)) امروز در برابر ماشین‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گشوده شدند.